Skip to main content

RRT CUP

– Osakilpailuiden tulokset löydät täältä

Osakilpailut Päivä KITI

1.

Tiistaina 18.4.2023 PERUTTU

2.

Tiistaina 2.5.2023 kiti kisasivu

3.

Tiistaina 4.7.2023 Kiti kisasivu

4.

Tiistaina 1.8.2023 Kiti kisasivu

5.

Tiistaina 5.9.2023 Kiti kisasivu

 

RRT CUP Säännöt

TARKOITUS

 • Ruuhimäki Race and Track ry järjestää harjoituskilpailun, jonka tarkoituksena on tarjota kuljettajille iästä ja kalustosta riippumatta mahdollisuus laajentaa karting-harrastustaan kilpailulliseen suuntaan sekä opastaa karting-toiminnan sääntöihin ja käyttäytymiseen radalla, sekä antaa kilpailukokemusta harrastajalisenssillä ajaville ja myös nuoremmille kansallisella lisenssillä kilpaileville karting-kuljettajille.

OSANOTTO-OIKEUS

 • Kilpailu on alueellinen kutsuharjoitus, johon voivat osallistua kaikki Karting sääntökirjan vaatimukset täyttävät karting-kuljettajat.
 • Osanottajien, huoltajien ja toimitsijoiden on pidettävä mielessä kilpailun tarkoitus:
 • Voittoa tai muuta menestymistä tärkeämpää on, että harrastetaan yhdessä hyvässä hengessä!

ILMOITTAUTUMINEN

 • Ilmoittautuminen tapahtuu KITI-kisapalvelussa.
 • Jälki-ilmoittautumiset radalla kilpailupäivänä klo 16.00-16.30 tai kun kyseessä on päiväkilpailu, viimeistään puoli tuntia ennen ohjaajakokouksen alkua.

PALKINNOT

 • Osakilpailukohtaisia palkintoja ei lähtökohtaisesti jaeta.
 • Kauden päätteeksi voidaan jakaa palkintoja harkinnan mukaan.

OSALLISTUMISMAKSU

 • Osallistumismaksu on 30€, sisältäen päivän ratamaksun.
 • Harjoituskilpailuun on mahdollista vuokrata transponderi hintaan 20€/harjoituspäivä. Pondereiden saatavuus on rajoitettu.

PERUSKOULUTUS

 • Kilpailuun osallistuvat kuljettajat ja heidän huoltajansa velvoitetaan siihen, että he tuntevat nämä säännöt, käyttäytymisen radalla ja ryhmitysajon periaatteet.
 • Kuljettajat ja huoltajat velvoitetaan myös etukäteen tarkastamaan, että heidän kalustonsa on sääntöjen mukaisessa, turvallisessa kunnossa.

SÄÄNTÖTULKINNAT

 • Kaikki ne sääntökohdat, joita ei mainita tämän kilpailun säännöissä, ovat voimassa olevan autourheilun sääntökirjan mukaiset.
 • Ilmoittautumisen ja kilpailun aikana esiin tulevat ristiriitatilanteet ratkaisee kilpailun tuomaristo.

VASTALAUSE

 • Vastalauseen voi jättää kilpailijan huoltaja ja sen tulee olla kirjallinen.
 • Vastalausemaksu on 300 €. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause todetaan aiheelliseksi. Vastalause toimitetaan harjoituksen johtajalle, joka alistaa sen tuomaristolle.
 • Kaikki osapuolet ovat velvollisia hyväksymään vastalausetta koskevan tuomariston päätöksen, eikä siitä voi valittaa. Vastalause aika on viisi minuuttia. Vastalauseen voi tehdä ainoastaan kilpailuissa joihin on nimetty tuomaristo.

VASTUU JA LISENSSIT

 • Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva AKK:n karting-harrastajalisenssi tai kansallinen kilpailijalisenssi.
 • Lisenssit sisältävät tapaturmavakuutuksen. Kilpailun järjestäjät eivät vastaa mahdollisista loukkaantumisista tai taloudellisista vahingoista.
 • Alle 18v. kilpailijalla on oltava huoltaja, jolla on sääntökirjan mukainen huoltajalta edellytettävä lisenssi.
 • Kilpailijat osallistuvat harjoitukseen omalla vastuulla.

LIPPUMERKIT

 • Kilpailussa ovat käytössä kansallisten sääntöjen mukaiset lippumerkit. 

AJOVARUSTUS

 • Kuljettajalla tulee olla hyvin kiinnitetty ja päähän hyvin sopiva, hyväksytty suojakypärä, kädet kokonaan suojaavat hansikkaat ja nilkat suojaavat jalkineet.
 • Ajopuku tulee olla valmistettu nahasta, keinonahasta tai tukevasta kankaasta, sen tulee olla yhtenäinen ja suojata koko vartalo, käsivarret ja jalat.

OHJAAJAKOKOUS

 • Ilmoittautumisen ja katsastuksen jälkeen pidetään ohjaajakokous, johon osallistuminen on pakollista kilpailijoille ja huoltajille. Läsnä ovat lisäksi kilpailutoimitsijat. Ohjaajakokouksen pitää harjoituksenjohtaja ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 • nimenhuuto luokittain
 • kilpailun aikataulu
 • ratatuomaripisteet ja muut turvallisuusasiat
 • kerrataan lippumerkit
 • esitetään lähetystapa
 • vastalauseajasta ilmoittaminen
 • mahdolliset ko. kilpailua koskevat erillismääräykset

LÄHTÖJÄRJESTYS

 • Lähtöjärjestys määräytyy aika-ajotulosten perusteella

LÄHTÖ

 • Master-auto määrää nopeuden, jota ryhmityksessä käytetään. Sen tulee ajaa tasaista karting-autoille sopivaa nopeutta.  Kilpailijoiden tulee säilyttää omat lähtöpaikkansa. Jos joku kilpailijoista jää ryhmityksestä, on siihen jätettävä aukko, jotta kilpailijalla on mahdollisuus palata omalle paikalleen.
 • Paikkaansa ryhmityksestä jäänyt kuljettaja saa hakea ohjaajakokouksessa ilmoitettuun paikkaan asti (punainen viiva).
 • Kilpailijat ovat lähettäjän käskyvallan alaisuudessa siitä hetkestä lähtien, kun heidät on päästetty radalle vihreää lippua näyttämällä.
 • Ulkopuolista apua käynnistykseen saa käyttää rataan merkittyyn kohtaan saakka.
 • Kilpailun ajosäännöt ovat voimassa lähdön tapahduttua.
 • Kun lähtömerkki on annettu, ylittää jokainen kilpailija lähtölinjan omalla paikallaan, jonka jälkeen hänellä on oikeus ohittaa.
 • Lähtö tapahtuu keiloin tai valkoisia lähtökaistoja noudattaen.
 • Lähettäjä ei ole velvollinen odottamaan jälkeenjääneitä, vaan hänellä on oikeus antaa lähtömerkki ollessaan tyytyväinen ryhmitykseen. 
 • Cadet-luokassa lähtötapa sovitaan ohjaajakokouksessa. Lähtö tapahtuu joko paikaltaan tai ns. lentävällä lähdöllä.

VIRHEELLINEN LÄHTÖ

 • Kilpailija syyllistyy virheelliseen lähtöön, mikäli hän hidastaa tai kiihdyttää lähtöä ennen keltaista 25 m:n viivaa ja ennen kuin lähtömerkki on annettu tai siirtää karttiaan sivusuunnassa ryhmityksessä tai
 • ylittää radan reunaviivan tai poistuu omalta lähtökäytävältään.
 • Ajajalle ilmoitetaan tästä osoittamalla hänelle kilpailunumeronsa mustalla taululla.

AJO HARJOITUKSISSA

 • Ajajan on harjoituksissa ajettava autoaan harkiten siten, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa.
 • Pääsääntöisesti edellä ajavalla on oikeus valita ajolinjansa. Kuitenkin, jos autot ovat kaarteeseen tullessa osittainkin rinnakkain, on molemmille jätettävä esteetön ajolinja kaarteessa ja kaarteen jälkeen.
 • Kilpailijan, joka aikoo mennä varikolle tai ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä varikonpuoleiselle kaistalle, antaa merkki kädellään ja hidastaa vauhtiaan.
 • Ratavarikolle pysähtynyt kilpailija saa jatkaa vain lähimmän ratatuomarin luvalla. Kilpailijan, joka joutuu keskeyttämään kilpailuerän, tulee nostaa toinen käsi ja pitää sitä ylhäällä, kunnes joku kilpailutoimitsija on siirtänyt auton radan ulkopuolelle.
 • Radan varteen jääneet kuljettajat pyritään auttamaan toimitsijoiden toimesta jatkamaan kilpailua.
 • Polttoainetäydennys radalla on kielletty.
 • Pysähtyneen auton käynnistäminen kuljettajan toimesta on kielletty myös yleisellä kansallisella lisenssillä kilpailevilta. Näytettyjä lippumerkkejä on ehdottomasti noudatettava. Noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista ko. erästä hylkäämisellä.
 • Kun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin, liputetaan muut sitä mukaa kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä kuinka monta kierrosta he ovat ajaneet.

HARJOITUSLUOKAT

isot rungot kuten: OK, OKj, IAME , Roax, TAG, Yamaha (muut kilpailunjohtajan harkinnan mukaan)

keskikokoiset: Mini60, Raket ja Raket 120  (muut kilpailunjohtajan harkinnan mukaan)

pienet rungot: Cadet

PUNNITUS

 • Karting-sääntökirjassa ja/tai muussa kansallisessa säännöstössä määrätyt painot ovat ehdottomia minimipainoja ja ne on voitava tarkastaa milloin tahansa kilpailun kuluessa, kilpailijan ollessa normaalissa
 • ajovarustuksessa.
 • Lisäpainot on kiinnitettävä tukevasti auton runkoon kahdella vähintään M8 mm ruuvilla.
 • Kilpailupaikanvaaka on ainut pätevä, eikä sitä saa siirtää tai säätää kilpailun kuluessa.
 • Säännölliset mittaukset suoritetaan aina kilpailuerän jälkeen katsastushenkilöstön valinnan mukaan.
 • Mikäli kilpailija ei täytä painovaatimusta, ovat seuraamukset:
 • aika-ajon jälkeen, kilpailija sijoittuu aika-ajon viimeiseksi
 • erän jälkeen; kilpailija sijoittuu erän viimeiseksi (myös keskeyttäneet huomioiden)
 • finaalin jälkeen; seuraamus tuomariston päätöksen mukainen tapauskohtaisesti

TEKNIIKKA

 • Auton paino ja rakenne (runko, puskurit, pohja, pyörät, ohjaus, voimansiirto, istuin, ketjusuoja, polkimet, pakoputkisto, polttoainesäiliö ja muut auton osat) on oltava voimassa olevan sääntökirjan mukaiset.

RENKAAT

 • Sääntökirjan mukainen tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas.
 • Pitokykyä parantavien kemikaalien käyttö ja renkaiden lämmitys on kielletty.
 • Sadekelinrenkaat sääntökirjan mukaisesti tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas. Harjoituksenjohtajalla oikeus määrätä osaharjoituksessa käytettävä rengas sään mukaan.

MOOTTORIT

 • Luokittain sääntökirjan mukaan. Moottorit joiden luokitus on päättynyt esim ICA moottori tulee olla silloisen luokituksen mukainen.

POLTTOAINE

 • Sääntökirjassa  mainitut polttoaineet ja öljyt. Polttoaineeseen ei saa lisätä alkoholia tai oktaanilukua lisääviä aineita.
 • Kilpailun johdolla on oikeus ottaa näyte siitä polttoaineesta, jota on käytetty kilpailussa.

AUTOJEN NUMEROINTI

 • Niissä luokissa joissa AKK:n vuosinumerot, käytetään annettuja numeroita. Harrasteluokissa seura- tai sarjanumeroita tai kilpailunjohtajan harkinnan mukaan.