Skip to main content

RRT CUP

– Osakilpailuiden tulokset löydät täältä

Osakilpailut Päivä

1.

Tiistaina 4.6.2024 (anottu)

2.

Tiistaina 2.7.2024 (anottu)

3.

Tiistaina 6.8.2024 (anottu)

4.

Tiistaina 3.9.2024 (anottu)

 

RRT CUP Säännöt

TARKOITUS

 • Ruuhimäki Race and Track ry järjestää harjoituskilpailun, jonka tarkoituksena on tarjota kuljettajille iästä ja kalustosta riippumatta mahdollisuus laajentaa karting-harrastustaan kilpailulliseen suuntaan sekä opastaa karting-toiminnan sääntöihin ja käyttäytymiseen radalla, sekä antaa kilpailukokemusta harrastajalisenssillä ajaville ja myös nuoremmille kansallisella lisenssillä kilpaileville karting-kuljettajille.

OSANOTTO-OIKEUS

 • Kilpailu on alueellinen kutsuharjoitus, johon voivat osallistua kaikki Karting sääntökirjan vaatimukset täyttävät karting-kuljettajat.
 • Osanottajien, huoltajien ja toimitsijoiden on pidettävä mielessä kilpailun tarkoitus:
 • Voittoa tai muuta menestymistä tärkeämpää on, että harrastetaan yhdessä hyvässä hengessä!

ILMOITTAUTUMINEN

 • Ilmoittautuminen tapahtuu KITI-kisapalvelussa.
 • Jälki-ilmoittautumiset radalla kilpailupäivänä klo 16.00-16.30 tai kun kyseessä on päiväkilpailu, viimeistään puoli tuntia ennen ohjaajakokouksen alkua.

PALKINNOT

 • Osakilpailukohtaisia palkintoja ei lähtökohtaisesti jaeta.
 • Kauden päätteeksi voidaan jakaa palkintoja harkinnan mukaan.

OSALLISTUMISMAKSU

 • Osallistumismaksu on 30€, sisältäen päivän ratamaksun.
 • Harjoituskilpailuun on mahdollista vuokrata transponderi hintaan 20€/harjoituspäivä. Pondereiden saatavuus on rajoitettu.

PERUSKOULUTUS

 • Kilpailuun osallistuvat kuljettajat ja heidän huoltajansa velvoitetaan siihen, että he tuntevat nämä säännöt, käyttäytymisen radalla ja ryhmitysajon periaatteet.
 • Kuljettajat ja huoltajat velvoitetaan myös etukäteen tarkastamaan, että heidän kalustonsa on sääntöjen mukaisessa, turvallisessa kunnossa.

SÄÄNTÖTULKINNAT

 • Kaikki ne sääntökohdat, joita ei mainita tämän kilpailun säännöissä, ovat voimassa olevan autourheilun sääntökirjan mukaiset.
 • Ilmoittautumisen ja kilpailun aikana esiin tulevat ristiriitatilanteet ratkaisee kilpailun tuomaristo.

VASTALAUSE

 • Vastalauseen voi jättää kilpailijan huoltaja ja sen tulee olla kirjallinen.
 • Vastalausemaksu on 300 €. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause todetaan aiheelliseksi. Vastalause toimitetaan harjoituksen johtajalle, joka alistaa sen tuomaristolle.
 • Kaikki osapuolet ovat velvollisia hyväksymään vastalausetta koskevan tuomariston päätöksen, eikä siitä voi valittaa. Vastalause aika on viisi minuuttia. Vastalauseen voi tehdä ainoastaan kilpailuissa joihin on nimetty tuomaristo.

VASTUU JA LISENSSIT

 • Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva AKK:n karting-harrastajalisenssi tai kansallinen kilpailijalisenssi.
 • Lisenssit sisältävät tapaturmavakuutuksen. Kilpailun järjestäjät eivät vastaa mahdollisista loukkaantumisista tai taloudellisista vahingoista.
 • Alle 18v. kilpailijalla on oltava huoltaja, jolla on sääntökirjan mukainen huoltajalta edellytettävä lisenssi.
 • Kilpailijat osallistuvat harjoitukseen omalla vastuulla.

LIPPUMERKIT

 • Kilpailussa ovat käytössä kansallisten sääntöjen mukaiset lippumerkit. 

AJOVARUSTUS

 • Kuljettajalla tulee olla hyvin kiinnitetty ja päähän hyvin sopiva, hyväksytty suojakypärä, kädet kokonaan suojaavat hansikkaat ja nilkat suojaavat jalkineet.
 • Ajopuku tulee olla valmistettu nahasta, keinonahasta tai tukevasta kankaasta, sen tulee olla yhtenäinen ja suojata koko vartalo, käsivarret ja jalat.

OHJAAJAKOKOUS

 • Ilmoittautumisen ja katsastuksen jälkeen pidetään ohjaajakokous, johon osallistuminen on pakollista kilpailijoille ja huoltajille. Läsnä ovat lisäksi kilpailutoimitsijat. Ohjaajakokouksen pitää harjoituksenjohtaja ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 • nimenhuuto luokittain
 • kilpailun aikataulu
 • ratatuomaripisteet ja muut turvallisuusasiat
 • kerrataan lippumerkit
 • esitetään lähetystapa
 • vastalauseajasta ilmoittaminen
 • mahdolliset ko. kilpailua koskevat erillismääräykset

LÄHTÖJÄRJESTYS

 • Lähtöjärjestys määräytyy aika-ajotulosten perusteella

LÄHTÖ

 • Master-auto määrää nopeuden, jota ryhmityksessä käytetään. Sen tulee ajaa tasaista karting-autoille sopivaa nopeutta.  Kilpailijoiden tulee säilyttää omat lähtöpaikkansa. Jos joku kilpailijoista jää ryhmityksestä, on siihen jätettävä aukko, jotta kilpailijalla on mahdollisuus palata omalle paikalleen.
 • Paikkaansa ryhmityksestä jäänyt kuljettaja saa hakea ohjaajakokouksessa ilmoitettuun paikkaan asti (punainen viiva).
 • Kilpailijat ovat lähettäjän käskyvallan alaisuudessa siitä hetkestä lähtien, kun heidät on päästetty radalle vihreää lippua näyttämällä.
 • Ulkopuolista apua käynnistykseen saa käyttää rataan merkittyyn kohtaan saakka.
 • Kilpailun ajosäännöt ovat voimassa lähdön tapahduttua.
 • Kun lähtömerkki on annettu, ylittää jokainen kilpailija lähtölinjan omalla paikallaan, jonka jälkeen hänellä on oikeus ohittaa.
 • Lähtö tapahtuu keiloin tai valkoisia lähtökaistoja noudattaen.
 • Lähettäjä ei ole velvollinen odottamaan jälkeenjääneitä, vaan hänellä on oikeus antaa lähtömerkki ollessaan tyytyväinen ryhmitykseen. 
 • Cadet-luokassa lähtötapa sovitaan ohjaajakokouksessa. Lähtö tapahtuu joko paikaltaan tai ns. lentävällä lähdöllä.

VIRHEELLINEN LÄHTÖ

 • Kilpailija syyllistyy virheelliseen lähtöön, mikäli hän hidastaa tai kiihdyttää lähtöä ennen keltaista 25 m:n viivaa ja ennen kuin lähtömerkki on annettu tai siirtää karttiaan sivusuunnassa ryhmityksessä tai
 • ylittää radan reunaviivan tai poistuu omalta lähtökäytävältään.
 • Ajajalle ilmoitetaan tästä osoittamalla hänelle kilpailunumeronsa mustalla taululla.

AJO HARJOITUKSISSA

 • Ajajan on harjoituksissa ajettava autoaan harkiten siten, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa.
 • Pääsääntöisesti edellä ajavalla on oikeus valita ajolinjansa. Kuitenkin, jos autot ovat kaarteeseen tullessa osittainkin rinnakkain, on molemmille jätettävä esteetön ajolinja kaarteessa ja kaarteen jälkeen.
 • Kilpailijan, joka aikoo mennä varikolle tai ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä varikonpuoleiselle kaistalle, antaa merkki kädellään ja hidastaa vauhtiaan.
 • Ratavarikolle pysähtynyt kilpailija saa jatkaa vain lähimmän ratatuomarin luvalla. Kilpailijan, joka joutuu keskeyttämään kilpailuerän, tulee nostaa toinen käsi ja pitää sitä ylhäällä, kunnes joku kilpailutoimitsija on siirtänyt auton radan ulkopuolelle.
 • Radan varteen jääneet kuljettajat pyritään auttamaan toimitsijoiden toimesta jatkamaan kilpailua.
 • Polttoainetäydennys radalla on kielletty.
 • Pysähtyneen auton käynnistäminen kuljettajan toimesta on kielletty myös yleisellä kansallisella lisenssillä kilpailevilta. Näytettyjä lippumerkkejä on ehdottomasti noudatettava. Noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista ko. erästä hylkäämisellä.
 • Kun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin, liputetaan muut sitä mukaa kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä kuinka monta kierrosta he ovat ajaneet.

HARJOITUSLUOKAT

isot rungot kuten: OK, OKj, IAME , Roax, TAG, Yamaha (muut kilpailunjohtajan harkinnan mukaan)

keskikokoiset: Mini60, Raket ja Raket 120  (muut kilpailunjohtajan harkinnan mukaan)

pienet rungot: Cadet

PUNNITUS

 • Karting-sääntökirjassa ja/tai muussa kansallisessa säännöstössä määrätyt painot ovat ehdottomia minimipainoja ja ne on voitava tarkastaa milloin tahansa kilpailun kuluessa, kilpailijan ollessa normaalissa
 • ajovarustuksessa.
 • Lisäpainot on kiinnitettävä tukevasti auton runkoon kahdella vähintään M8 mm ruuvilla.
 • Kilpailupaikanvaaka on ainut pätevä, eikä sitä saa siirtää tai säätää kilpailun kuluessa.
 • Säännölliset mittaukset suoritetaan aina kilpailuerän jälkeen katsastushenkilöstön valinnan mukaan.
 • Mikäli kilpailija ei täytä painovaatimusta, ovat seuraamukset:
 • aika-ajon jälkeen, kilpailija sijoittuu aika-ajon viimeiseksi
 • erän jälkeen; kilpailija sijoittuu erän viimeiseksi (myös keskeyttäneet huomioiden)
 • finaalin jälkeen; seuraamus tuomariston päätöksen mukainen tapauskohtaisesti

TEKNIIKKA

 • Auton paino ja rakenne (runko, puskurit, pohja, pyörät, ohjaus, voimansiirto, istuin, ketjusuoja, polkimet, pakoputkisto, polttoainesäiliö ja muut auton osat) on oltava voimassa olevan sääntökirjan mukaiset.

RENKAAT

 • Sääntökirjan mukainen tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas.
 • Pitokykyä parantavien kemikaalien käyttö ja renkaiden lämmitys on kielletty.
 • Sadekelinrenkaat sääntökirjan mukaisesti tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas. Harjoituksenjohtajalla oikeus määrätä osaharjoituksessa käytettävä rengas sään mukaan.

MOOTTORIT

 • Luokittain sääntökirjan mukaan. Moottorit joiden luokitus on päättynyt esim ICA moottori tulee olla silloisen luokituksen mukainen.

POLTTOAINE

 • Sääntökirjassa  mainitut polttoaineet ja öljyt. Polttoaineeseen ei saa lisätä alkoholia tai oktaanilukua lisääviä aineita.
 • Kilpailun johdolla on oikeus ottaa näyte siitä polttoaineesta, jota on käytetty kilpailussa.

AUTOJEN NUMEROINTI

 • Niissä luokissa joissa AKK:n vuosinumerot, käytetään annettuja numeroita. Harrasteluokissa seura- tai sarjanumeroita tai kilpailunjohtajan harkinnan mukaan.