Ruuhimäki CUP on viiden osakilpailun harjoitussarja, jonka tarkoituksena on tarjota kuljettajille iästä ja kalustosta riippumatta mahdollisuus laajentaa karting-harrastustaan kilpailulliseen suuntaan sekä opastaa kartingtoiminnan sääntöihin ja käyttäytymiseen radalla, ja tarjota kilpailukokemusta harrastajalisenssillä ajaville ja myös nuoremmille kansallisella lisenssillä kilpaileville karting-kuljettajille.

 

 

 

Tulevat osakilpailut

No Events on The List at This Time

 

 

 

Tulokset

Sarjasäännöt

1. TARKOITUS
Laukaan Moottorimiehet, Keski-Suomen Mikrorata sekä Jyväskylä Karting Center järjestää Ruuhimäki CUP nimisen harjoitussarjan, jonka tarkoituksena on tarjota kuljettajille iästä ja kalustosta riippumatta mahdollisuus laajentaa karting-harrastustaan kilpailulliseen suuntaan sekä opastaa karting-toiminnan sääntöihin ja käyttäytymiseen radalla, sekä antaa kilpailukokemusta harrastajalisenssillä ajaville ja myös nuoremmille kansallisella lisenssillä kilpaileville karting-kuljettajille. Osakilpailuiden järjestäjänä toimii Laukaan Moottorimiehet ry.

2. OSANOTTO-OIKEUS
Ruuhimäki CUP on alueellinen kutsuharjoitus, johon voivat osallistua kaikki sääntökirjan kohdan Karting 4.8.2. vaatimukset täyttävät karting-kuljettajat.
Osanottajien, huoltajien ja toimitsijoiden on pidettävä mielessä sarjan tarkoitus. Voittoa tai muuta menestymistä tärkeämpää on, että harrastetaan yhdessä hyvässä hengessä!

3. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen jokaiseen osakilpailuun erikseen Kiti-järjestelmän kautta. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupäivänä alkaen kello 16.00 kilpailutoimistossa.

4. PALKINNOT
Kaikki Ruuhimäki Cup:n osallistujat palkitaan myöhemmin määriteltävänä ajankohtana kauden päättäjäisissä.

5. OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu on 25€ ja jälki-ilmoittautumismaksu 35€, sisältäen päivän ratamaksun. Harjoituskilpailuun on aloittelevan harrastajan mahdollisuus vuokrata ponderi 20€/harjoituspäivä. Mahdollisuus myös tutustumislisenssiin á 25€.

6. PERUSKOULUTUS
Ruuhimäki CUP:iin osallistuvat kuljettajat ja heidän huoltajansa velvoitetaan siihen, että he tuntevat nämä säännöt, käyttäytymisen radalla ja ryhmitysajon periaatteet. Kuljettajat ja huoltajat velvoitetaan myös etukäteen tarkastamaan, että heidän kalustonsa on sääntöjen mukaisessa, turvallisessa kunnossa.

8. SÄÄNTÖTULKINNAT
Kaikki ne sääntökohdat, joita ei mainita Ruuhimäki CUP säännöissä, ovat AUTOURHEILUN SÄÄNTÖKIRJA 2019 mukaiset. Ilmoittautumisen ja kilpailun aikana esiin tulevat ristiriitatilanteet ratkaisee tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi vedota.

9. VASTALAUSE
Vastalauseen voi jättää kilpailijan huoltaja ja sen tulee olla kirjallinen. Vastalausemaksu on 50.000 €. Vastalausemaksu palautetaan, jos vastalause todetaan aiheelliseksi. Vastalause toimitetaan harjoituksen johtajalle, joka alistaa sen tuomaristolle. Kaikki osapuolet ovat velvollisia hyväksymään vastalausetta koskevan tuomariston päätöksen, eikä siitä voi valittaa. Vastalause aika sovitaan ohjaajakokouksessa.

10. VASTUU JA LISENSSIT
Jokaisella kilpailijalla on oltava voimassa oleva AKK:n karting-harrastajalisenssi tai kansallinen kilpailijalisenssi. Lisenssit sisältävät tapaturmavakuutuksen. Kilpailusarjan järjestäjät eivät vastaa mahdollisista loukkaantumisista tai taloudellisista vahingoista.
Alle 18v. kilpailijalla on oltava huoltaja, jolla on karting huoltajalisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös AKK:n myöntämä ilmoittajalisenssi tai jokin muu kilpailijalisenssi. Kilpailijat osallistuvat harjoitukseen omalla vastuulla.
Yksittäiseen harjoitussarjan osakilpailutapahtumaan on mahdollista osallistua tutustumislisenssillä 25€/pvä.

11. LIPPUMERKIT
Ruuhimäki CUPissa ovat käytössä kansallisten sääntöjen mukaiset lippumerkit.

12. AJOVARUSTUS
Kuljettajalla tulee olla hyvin kiinnitetty ja päähän hyvin sopiva, hyväksytty suojakypärä (SK 2019), kädet kokonaan suojaavat hansikkaat ja nilkat suojaavat jalkineet. Ajopuku tulee olla valmistettu nahasta, keinonahasta tai tukevasta kankaasta, sen tulee olla yhtenäinen ja suojata koko vartalo, käsivarret ja jalat.

13. OHJAAJAKOKOUS
Ilmoittautumisen ja katsastuksen jälkeen pidetään ohjaajakokous, johon osallistuminen on pakollista kilpailijoille ja huoltajille. Läsnä ovat lisäksi kilpailutoimitsijat. Ohjaajakokouksen pitää harjoituksenjohtaja ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
– nimenhuuto luokittain
– kilpailun aikataulu
– ratatuomaripisteet ja muut turvallisuusasiat
– kerrataan lippumerkit
– esitetään lähetystapa
– vastalauseajasta ilmoittaminen
– mahdolliset ko. kilpailua koskevat erillismääräykset

14. LÄHTÖJÄRJESTYS
Lähtöjärjestys määräytyy aika-ajotulosten perusteella

15. LÄHTÖ

Master-auto määrää nopeuden, jota ryhmityksessä käytetään. Sen tulee ajaa tasaista karting-autoille sopivaa nopeutta. Kilpailijoiden tulee säilyttää omat lähtöpaikkansa. Jos joku kilpailijoista jää ryhmityksestä, on siihen jätettävä aukko, jotta kilpailijalla on mahdollisuus palata omalle paikalleen. Paikkaansa ryhmityksestä jäänyt kuljettaja saa hakea ohjaajakokouksessa ilmoitettuun paikkaan asti (punainen viiva). Kilpailijat ovat lähettäjän käskyvallan alaisuudessa siitä hetkestä lähtien, kun heidät on päästetty radalle vihreää lippua näyttämällä.
Ulkopuolista apua käynnistykseen saa käyttää rataan merkittyyn kohtaan saakka. Kilpailun ajosäännöt ovat voimassa lähdön tapahduttua. Kun lähtömerkki on annettu, ylittää jokainen kilpailija lähtölinjan omalla paikallaan, jonka jälkeen hänellä on oikeus ohittaa. Lähtö tapahtuu keiloin tai valkoisia lähtökaistoja noudattaen. Lähettäjä ei ole velvollinen odottamaan jälkeenjääneitä, vaan hänellä on oikeus antaa lähtömerkki ollessaan tyytyväinen ryhmitykseen.
Cadet -luokassa lähtötapa sovitaan ohjaajakokouksessa. Lähtö tapahtuu joko paikaltaan tai ns. lentävällä lähdöllä.

16. VIRHEELLINEN LÄHTÖ
Kilpailija syyllistyy virheelliseen lähtöön, mikäli hän hidastaa tai kiihdyttää lähtöä ennen keltaista 25m:n viivaa ja ennen kuin lähtömerkki on annettu tai siirtää karttiaan sivusuunnassa ryhmityksessä tai ylittää radan reunaviivan tai poistuu omalta lähtökäytävältään. Ajajalle ilmoitetaan tästä osoittamalla hänelle kilpailunumeronsa mustalla taululla. Jos kilpailija tekee saman virheen kahdesti, annetaan hänelle kolme lisäpistettä kyseisessä erässä.

17. AJO HARJOITUKSISSA
Ajajan on harjoituksissa ajettava autoaan harkiten siten, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa.
Pääsääntöisesti edellä ajavalla on oikeus valita ajolinjansa. Kuitenkin, jos autot ovat kaarteeseen tullessa osittainkin rinnakkain, on molemmille jätettävä esteetön ajolinja kaarteessa ja kaarteen jälkeen. Kilpailijan, joka aikoo mennä varikolle tai ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä varikonpuoleiselle kaistalle, antaa merkki kädellään ja hidastaa vauhtiaan. Ratavarikolle pysähtynyt kilpailija saa jatkaa vain lähimmän ratatuomarin luvalla. Kilpailijan, joka joutuu keskeyttämään kilpailuerän, tulee nostaa toinen käsi ja pitää sitä ylhäällä, kunnes joku kilpailutoimitsija on siirtänyt auton radan ulkopuolelle. Radan varteen jääneet kuljettajat pyritään auttamaan toimitsijoiden toimesta jatkamaan kilpailua. Polttoainetäydennys radalla on kielletty. Pysähtyneen auton käynnistäminen kuljettajan toimesta on kielletty myös yleisellä kansallisella lisenssillä kilpailevilta.
Näytettyjä lippumerkkejä on ehdottomasti noudatettava. Noudattamatta jättämisestä voidaan rangaista ko. erästä hylkäämisellä. Kun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin, liputetaan muut sitä mukaa kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä kuinka monta kierrosta he ovat ajaneet.

18. HARJOITUSTAPA JA PISTELASKU
Harjoituserän voittaja saa 0 pistettä, toinen kaksi pistettä, kolmas kolme pistettä jne. Jokainen maaliin päässyt kilpailija saa sijoituksensa mukaisen pistemäärän, joka huomioi maaliintulojärjestyksen ja ajetun kierrosmäärän. Keskeyttänyt kilpailija, joka ei ole ajanut kaikkia kierroksia, saa pistemäärän keskeyttämisjärjestyksen ja ajetun kierrosmäärän mukaan. Kilpailija, joka ei lähde harjoituserään, saa pistemäärän, joka on sama kuin ko. kilpailuluokan osanottajamäärä lisättynä yhdellä.
Kierroslaskennan helpottamiseksi osaharjoituksessa voidaan käyttää sinistä punaristilippua.

19. OSAHARJOITUKSEN LOPPUTULOKSET
Osaharjoituksesta jaetaan pisteitä luokittain seuraavasti:
Ensimmäinen 35 pistettä
Toinen 31 pistettä
Kolmas 28 pistettä
Neljäs 26 pistettä
Viides 25 pistettä
Kuudes 24 pistettä
… …
Kolmaskymmenes 1 piste
Osaharjoituksesta pois jäänyt kuljettaja saa 0 pistettä.

20. RUUHIMÄKI CUPIN LOPPUTULOKSET
Ruuhimäki CUP ratkaistaan viidessä osaharjoituksessa. Voittaja on korkeimman pistemäärän saanut kilpailija.
Pisteiden ollessa tasan on parempi se, jolla on enemmän ensimmäisiä, toisia, kolmansia jne. tiloja. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, on parempi se, joka on saavuttanut paremman sijoituksen harjoituksessa, jossa oli eniten osanottajia ja jossa molemmat olivat mukana. Jos tällöinkään ei löydy eroa, on järjestys arvottava.

21. HARJOITUSLUOKAT
1) isot rungot: TAG, Yamaha, ICA, KF, KFj, Rotax, OK, OKj ja X30
2) keskikokoiset: Micro, Mini 60, Raket ja Raket 120
3) pienet rungot: Cadet

22. PUNNITUS
Karting-sääntökirjassa ja/tai muussa kansallisessa säännöstössä määrätyt painot ovat ehdottomia minimipainoja ja ne on voitava tarkastaa milloin tahansa kilpailun kuluessa, kilpailijan ollessa normaalissa ajovarustuksessa. Lisäpainot on kiinnitettävä tukevasti auton runkoon kahdella vähintään M8 mm ruuvilla. Kilpailupaikan vaaka on ainut pätevä, eikä sitä saa siirtää tai säätää kilpailun kuluessa. Säännölliset mittaukset suoritetaan aina kilpailuerän jälkeen katsastushenkilöstön valinnan mukaan. Mikäli kilpailija ei täytä painovaatimusta, ovat seuraamukset:
– aika-ajon jälkeen, kilpailija sijoittuu aika-ajon viimeiseksi
– erän jälkeen; kilpailija sijoittuu erän viimeiseksi (myös keskeyttäneet huomioiden)
– finaalin jälkeen; seuraamus tuomariston päätöksen mukainen tapauskohtaisesti

23. TEKNIIKKA
Auton paino ja rakenne (runko, puskurit, pohja, pyörät, ohjaus, voimansiirto, istuin, ketjusuoja, polkimet,pakoputkisto, polttoainesäiliö ja muut auton osat) on oltava Sääntökirja 2019 mukaiset.

24. RENKAAT
Sääntökirjan 2019 mukainen tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas
Pitokykyä parantavien kemikaalien käyttö ja renkaiden lämmitys on kielletty.
Sadekelinrenkaat sääntökirjan 2019 kohdan 9.5 mukaisesti tai ko. luokan aikaisemmin luokiteltu rengas.
Harjoituksenjohtajalla oikeus määrätä osaharjoituksessa käytettävä rengas sään mukaan.

25. MOOTTORIT
Luokittain sääntökirjan 2019 kohdan 9.6 mukaan. Raket 120 K-S Cup-sääntöjen 2019 mukaan. Moottorit joiden luokitus on päättynyt, esim. ICA moottori, tulee olla silloisen luokituksen mukainen.

26. POLTTOAINE
Sääntökirjan kohdassa 9.2.19 mainitut polttoaineet ja öljyt. Polttoaineeseen ei saa lisätä alkoholia tai oktaanilukua lisääviä aineita. Kilpailun johdolla on oikeus ottaa näyte siitä polttoaineesta, jota on käytetty kilpailussa.

27. AUTOJEN NUMEROINTI
Niissä luokissa joissa AKK:n vuosinumerot, käytetään annettuja numeroita. Rotax- ja X30-luokissa sarjanumeroita. Harrasteluokissa seura- tai sarjanumeroita.